top of page
liefde.jpg
liefde.jpg

warmte en genegenheid creëren met respect voor iedereen.

Dit houdt in:

  • onvoorwaardelijke liefde voor alle leerlingen

  • aandacht en tijd aan positieve relaties tussen alle leden van de school. 

  • kinderen laten uitgroeien tot waardevolle mensen die op een beleefde, respectvolle manier met elkaar omgaan

De kruin:

Zoals de liefde die de boom tot bloeien brengt, zo omarmen wij onze kinderen.

bottom of page