top of page
jaarthema.JPG
iedereen knap (1).jpg

De laatste jaren gaat er in het onderwijs steeds meer aandacht naar talent.
Talent kan je vergelijken met een hernieuwbare energiebron. Als je doet waar je goed in bent, laden je batterijen op. Met opgeladen batterijen zijn je veerkracht en je weerbaarheid hoog.


Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om hun sterke punten te ontdekken. Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben…meer dan je misschien wel denkt! Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten.


Op termijn hopen we, door het werken rond talenten, een beter beeld te krijgen op onze kinderen. Niet alleen voor wat betreft hun schoolprestaties, maar over het ‘ganse kind’.

Zo kunnen we hierop onze individuele begeleiding (zorgwerking) beter afstemmen. Het ontdekken en ontwikkelen van talenten is immers van belang bij het maken van een verdere studiekeuze. In het vijfde en zesde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de richtingen en mogelijkheden die het secundair te bieden heeft en er worden ook een aantal zeer uiteenlopende beroepen belicht.


De volgende 2 jaar gaan we aan de slag met talenten. We willen echter talentonwikkeling echt integreren in ons opvoedingsproject en in onze manier van onderwijs geven.


Dit betekent dat we ook na het jaarthema hiermee verder aan de slag gaan.

talent is niet.jpg
  • Op zoek naar: wie is het beste (in vergelijking met anderen)?

  • Accent op prestaties: dit kind kan goed…

  • Terugblikken op de reeds afgelegde weg:dit kind is/kan…

talent 1.jpg
talent 2.jpg
talent is wel.jpg
  • Op zoek naar: Wat een kind prikkelt, waarin zit zijn aandacht en energie?

  • Accent op kracht om ergens voor te gaan: dit kind doet graag…, wil graag…

  • Vooruitblikken op mogelijkheden/potentie: dit kind kan worden…

taaleiland.jpg

TAALEILAND

Verhalen (voor)lezen, moppen tappen, toneel, rijmen,… kortom alle aspecten waar taal aan bod komt, verkennen we op het taaleiland

denkeiland.jpg

DENKEILAND

Puzzels, denkspellen, raadsels oplossen, sudoku, computer,… dit zijn enkele mogelijkheden om alle aspecten van de denkwereld te ontdekken.

Fijneiland.jpg

FIJNEILAND

Vingervlug en o zo handig! Tekenen, knippen en knutselen, schroeven indraaien of knopen leggen, figuurtjes kleien, een bouwwerk met legoblokken maken,… Voor kinderen met klein motorisch talent gaat dit allemaal gelijk een fluitje van een cent!

beweegeiland.jpg

BEWEEGEILAND

In de turnlessen en op de speelplaats rennen, rollen, springen, klimmen, sluipen, kruipen, dansen, huppelen, hinkelen, zwemmen,… met heel hun lichaam in beweging zijn, harmonisch, energiek en doelgericht,… Zo toont je kind zijn groot motorisch talent!
 

wereldeiland.jpg

WERELDEILAND

We trekken de natuur in en gaan op zoek naar plant, dier en ding, we genieten en leren het milieu te respecteren. Maar we brengen ook de wereld naar de klas: we doen onderzoekjes en projecten, we leren waarnemen en vertellen wat we zien, horen, voelen, en techniek geeft stukje bij beetje zijn geheimen prijs.

sameneiland.jpg

SAMENEILAND

Iemand opbeuren, ruzies oplossen, je inleven in de ander en daarnaar handelen, gevoelig zijn voor de noden van de ander, troosten bij verdriet en hulp bieden in nood, samen-werken, samen spelen, samen-zijn,… overal waar kinderen bezig zijn, kunnen sociale vaardigheden tot ontwikkeling komen. Zo ontdek je wie er „samen-knap‟ is.

wil en durfeiland.jpg

WIL- EN DURFEILAND

Wil je steeds zelf plannen maken, hou je van organiseren, vind je het leuk om de (spel)leider te zijn en vind je kiezen meestal helemaal niet moeilijk, durf je uitdagingen aan te gaan en houd je vol ook al wordt het moeilijk, kan je zelf oplossingen voor problemen bedenken maar

bottom of page