top of page
jaarthema.JPG
Ik en de wereld

Het jaarthema van dit jaar blijft 'Ik en de wereld'. In dit thema leggen we de focus op burgerschapeducatie, waarbij we leren om vanuit de ik-persoon naar de wereld te kijken en ons bewust te worden van onze rol als burger in deze wereld. Door ons te inspireren om wereldse burgers te worden, kunnen we bijdragen aan een betere toekomst voor onszelf en anderen.

Burgerschapeducatie gaat niet alleen over kennisoverdracht, maar juist ook over het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Het gaat om het ontdekken van de wereld om ons heen, het begrijpen van complexe vraagstukken en het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen acties. Hierbij staat centraal dat we ons bewust worden van onze eigen identiteit en hoe dit invloed heeft op hoe wij naar de wereld kijken.  Wij willen onze kinderen ontwikkelen tot wereldse burgers.  Wereldse burgers zijn mensen die openstaan voor andere culturen, zich inleven in anderen en respect hebben voor verschillende opvattingen.

Burgerschapeducatie sluit naadloos aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Deze doelstellingen richten zich op het creëren van een betere wereld voor iedereen en gaan onder andere over armoede, ongelijkheid, duurzaamheid en vrede. Door aandacht te besteden aan deze SDG’s tijdens burgerschapsonderwijs, worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan deze doelstellingen.

jaarthema 1.png
Insprirerend burgerschap
jaarthema 2.png

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. De basisschool is de uitgelezen plek om hiermee te oefenen. Daarnaast heeft iedere school ook eigen normen en waarden. Het is aan de school om burgerschapsonderwijs vorm te geven vanuit de eigen visie en context.

 

Dit jaar vertrekken we vanuit de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/

Linken met waarden De Kruin

verbondenheid met de wereld! 

Thema ‘Ik en de wereld’

jaarthema 3.png
jaarthema 4.png

SGD’s gaan over zorg dragen voor de wereld!  We werken rond de SGD’s in verbondenheid met de school.  Door elke maand een ontwikkelingsdoelstelling in de picture te zetten zijn we verbonden met de school en met de wereld.  We willen ons kinderen tot inspirerende burgers maken en laten groeien in de liefde van onze kleine gemeenschap.  Het uitwerken van een maandpunt moet zorgen voor vreugde en voor verbondenheid.  Door met deze maandpunten te werken willen we de kwaliteit van onze school op peil houden. 

jaarthema 5.png

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere om hun eigen vorming richting te geven.

De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan de hand van deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de eigen inspiratie van de school.

De nieuwe eindtermen of minimumdoelstellingen van de overheid zullen ruimte moeten voorzien voor het eigen opvoedingsproject van je school, voor je eigen creativiteit en verbeelding als professional in het onderwijs én voor het kind en de jongere om hun eigen vorming richting te geven.

Leeftocht nodigt je dit schooljaar uit om die veelzijdige ruimte te verkennen vanuit talrijke invalshoeken.

Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen begint te kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet.

5 pijlers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
1. Onderzoeken

Kinderen onderzoeken hun eigen leefwereld en de ruimere wereld.  Met een kritisch blik maken ze kennis met de wereld.  Ze onderzoeken niet alleen concrete details, maar kijken naar het grotere geheel. 

systeemdenken

LINK - KLIK HIER

2. Verbindend dialogeren

Leerlingen gaan in dialoog met de ander, de ander die per definitie anders is.  Diversiteit - en de waardering hiervan is het uitgangspunt. 

De veilige context van de school is bij uitstek de oefenplaats. Verbondenheid draagt bij tot betekenisvol leren. 

proactieve cirkel

3. Actie

Leerlingen geven zelf mee de wereld vorm.  Ze ondernemen actie en zijn zo mee verantwoordelijk.  Hiervoor nemen ze deel aan initiatieven binnen of buiten de school.  Actie (leren) ondernemen betekent in de eerste plaats weten wat ik kan doen, bereid zijn om dit te doen maar ook de vaardigheden ontwikkelen om dit te kunnen en effectief impact te hebben. 

4. Reflecteren

Leerlingen reflecteren kritisch (en creatief) op hun eigen ervaringen.  Leren betekent ook tijd nemen om na te denken en stil te staan bij wat er bij jezelf gebeurt, wat je bijdrage aan de wereld is of kan zijn.  Maar ook stilstaan bij het waarom van burgerschap, waarom wil in een andere wereld, waarom is het voor mij zinvol om hieraan mee te werken, wat doet het met mij en welk effect kan ik hebben of heb ik reeds op anderen?

jaarthema 6.png
jaarthema 7.png
jaarthema 8.png
5. Identiteit vormen

Leerlingen benoemen de eigen grote en kleine inspiratiebronnen en ontwikkelen de eigen identiteit door zich te spiegelen aan andere inspiratiebronnen en overtuigingen.  Ze ervaren dat hun identiteit dynamisch is en kan veranderen.

jaarthema 9.png
bottom of page